1 دقیقه خواندن
15 Apr
15Apr

چهار مورد خودکشی بە دلیل فقر طی کمتر از یک هفتە در کردستان


هەنگاو: طی روزهای گذشتە چهار شهروند از جملە یک زن بە دلیل فقر در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٧ فروردین ٩٩ (١٥ آوریل ٢٠٢٠)، یک شهروند٣٣ سالە اهل ایلام با هویت ”امید ایمانی“ بە دلیل فقر و بیکاری خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد. وی متاهل و پدر دو فرزند بودە و با نوشتن نامەای علت خودکشی خود را فقر و بیکاری اعلام کردە است.از سوی دیگر، روز سەشنبە ٢٦ فروردین ماه، یک زن اهل کرمانشاه با هویت ”زیبا خاوری“ ٤٣ سالە و مادر ٣ فرزند بە دلیل فقر از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.همچنین، روز شنبە ٢٣ فروردین یک شهرنود ٥١ سالە ساکن محلە فرجە شهر سنندج با هویت ”ملک محمد باقری“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە بود.همان روز یک جوان ٣٠ سالە اهل دهلران در استان ایلام با هویت ”حمید ابراهیمی“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز کردە بود.