1 دقیقه خواندن
03 May
03May

🛑 قتل دو کولبر در مرزهای بانە و سردشت طی کمتر از ٦ ساعت🛑 


✅ هەنگاو: طی کمتر از ٦ ساعت، دو کولبر کرد در مرزهای بانە و سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسیدند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت ٩٩ (٣ می ٢٠٢٠)، یک کولبر جوان اهل بانە با هویت ”محمود مرادی“ فرزند جلال با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.


✅ یکی از نزدیکان خانوادە مرادی طی تماسی تلفنی با هەنگاو اعلام کرد کە، محمود مرادی ٢٢ سالە در مرز ”هەنگەژال“ بانە از سوی نیروهای مسلح بدون هیچ گونە اخطار قبلی مورد هدف قرار گرفتە و گلولەای بە شکم وی برخورد و همانجا جانش را از دست دادە است.


✅ این کولبر جوان اهل روستای قلی آباد بانە بودە و جسد وی امروز در روستای زادگاهش بە خاک سپردە شد. وی سە هفتە پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود.


✅ از سوی دیگر، شامگاه گذشتە، یک کولبر اهل پیرانشهر و ساکن بخش ربط سردشت با هویت ”محمد ابراهیم زادە“ در ارتفاعات کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بە قتل رسید.


✅ این کولبر ٣٧ سالە متاهل و پدر سە فرزند نیز بودە است.