1 دقیقه خواندن
28 Apr
28Apr

فریبکاری و عزم سپاە پاسداران برای نابودی هر چه بیشتر طبیعت کوردستان 


KMMK:


حکومت جمهوری اسلامی اساسا و سپاە پاسداران بویژە در طول چهل سال اخیر از هر تلاشی برای ویران کردن طبیعت کوردستان دریغ نکردند.


بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: سپاه پاسداران با همکاری جنگلبانی جمهوری اسلامی با نیت هر چه بیشتر نابودی طبیعت کوردستان با گرفتن جریمه ۲ میلیون تومانی از کسانی که دربریدن و ریشه‌کن کردن درختان به بهانه ایجاد باغات دارند، سعی در سرعت بخشیدن و ویران کردن هر چه بیشتر این بخش از کوردستان را دارند.

جمهوری اسلامی سالهای مدیدیست آشکارا در صدد نابودی طبیعت کوردستان و از بین بردن محیط زیست جانوری و گیاهان این منطقه است و با آتش زدن جنگلها و دشت و مزاع به کررات ضررهای جبران ناپذیری به طبیعت زیبای کوردستان وارد کرده و از هر ترفندی برای گسترش بیشتر اهداف خود و نابودی بیشتر  دریغ نکرده و با دستگیری افراد مدافع محیط زیست نیت پلید خود را بیشتر آشکار کرده است.

نهادهای امنیتی با قطع کردن درختان، آتش زدن و تخریب جنگلها و شیوع افت کِرم در میان درختان در این بخش کوردستان تا کنون چیزی بالغ بر صدها هکتار از جنگلها و باغات این مناطق را نابود کرده است.


همانگونه که در عکس ها مشاهده میشود این نمونه کوچکی از افشای سیاستهای پلید سپاه پاسداران با خاک و مردم کوردستان است.

سپاه پاسداران بواسطه اورگانهای تحت کنترل خود از هر ترفندی برای خشک کردن درختان و زمینه‌سازی برای ایفای حریق در جنگلها از طریق پخش چوبهای خشک با قابلیت آتش گرفتن سریع زمینه را برای هر چه بیشتر آتش‌سوزیها فراهم کرده و با سیاست نابودی دشتها، جنگلها مزارع و باغات در صدد نابودی کشاورزی، باغداری و دامداری و نهایتا نابودی طبیعت کوردستان، خالی کردن روستاها و گسترش هر چه بیشتر حاکمیت خود، از طریق از بین بردن زندگی عشایری و روستایی و مهاجرت روستاییان و عشایر به کلان‌شهرها برای کنترل هرچه بیشتر و دسترسی به تمام منابع طبیعی و زیرزمینی کوردستان و وابسته کردن هرچه بیشتر این خطه و تنگ‌تر کردن هر چه بیشتر عرصه اقتصادی بدون وجود امکان فرصتهای شغلی‌ست. واز سویی فراهم  کردن زمینه ناامیدی برای جوانان و الوده شدن به مواد مخدر و دیگر برنامه‌های پلید این حکومت است.


بر همین اساس جمعیت حقوق بشر کوردستان، خواستار هوشیاری هر چه بیشتر مردم شرق کوردستان در این زمینه است که با اگاهی و هوشیاری تمام با اگاهی رسانی هر چه بیشتر به منظور خنثی کردن این سیاستهای غیر انسانی حکومت ایران کوشا بوده و از خاک و وطن از گزند این دشمنان پاسداری کنند.


جمعیت حقوق بشر کوردستان