1 دقیقه خواندن
19 May
19May

#عثمان_مصطفی_پور، زندانی سیاسی سابق کە در سال ۱۳۷۰ بازداشت شده بود و چندی پیش پس از ٢٨ سال حبس و بدون حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیە آزاد شد، بە دلیل فشار نهادهای امنیتی رژیم اسلامی، مجبور به ترک ایران شد.


عثمان مصطفی پور و #محمد_نظری به اعدام محکوم شده بودند اما بعدها حکم آنها به ترتیب به حبس ابد و ۳۵ سال زندان، کاهش یافت.