1 دقیقه خواندن
04 May
04May

🛑 صدور حکم حبس برای یک شهروند مهابادی و انتقال وی بە زندان🛑 


✅ هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە تیرماه سال گذشتە بازداشت شدە بود، بە حبس محکوم شدە و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت گردید.✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت ٩٩ (٣ می ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”بهنام الیاسی“ ٢٥ سالە جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است. ✅ بهنام الیاسی شامگاه شنبە ١٥ تیر ٩٨ (٦ ژوئیە ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت و پس از چندی با وثیقە و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.✅ وی نهایتا طی روزهای گذشتە از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ١٨ ماه حبس محکوم گردید و هم اینک دوران محکومیت خود را در زندان مهاباد سپری می کند.