1 دقیقه خواندن
06 May
06May

#پیرانشھر


🔴دستگیری ھشت شھروند از سوی اطلاعات سپاە تروریست در شھر پیرانشھر.


 🔷شش شهروند بە نام های #حسام_الدین_پیرانی #محمد_قادری #سلام_خری_آغلا #امیر_قادری #واحد_قادری و  #علی_قادری کە برادر می باشند، از سوی مزدوران اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدەاند.


🔹همچنین روز دوشنبە ١٥ اردیبهشت دو برادر اهل روستای ”کیلە سیپان“ پیرانشهر بە نام های #احد_محمودحسن و #ابوبکر_محمودحسن از سوی مزدران اطلاعات  بازداشت شدەاند.


🔹علی قادری پس از مدت کوتاهی آزاد شدە و از سرنوشت ٧ شهروند دیگر هیچ خبری در دست نمی باشد  


جنایتكاران رژیم اخوندی در #پیرانشهر چندین نفر را دستگیر كردن و این دو كلاشینكف رو در یك سیرك مزخرف بە نمایش گذاشتن برای پروندە سازی برای چند ادم بیگناە!!


با دو كلاشینكف چند نفر رو بالای دار میبرند؟!


سناریوی چهل سالە بارها تكرار میشه