1 دقیقه خواندن
04 May
04May

در سومین سالگرد انفجار معدن زغال سنگ یورت آزادشهر که ۴۳ کارگر جان باختند و کمیته حقیقت‌یاب کارفرما را مقصر حادثه دانست، هنوز هیچ اقدامی برای مجازات و یا حتی عزل کارفرمایان انجام نشده است. زیرا سه نفر از سهامداران معدن یورت در استان گلستان، از نهاد بسیج مستضعفان وابسته به نظام هستند.