1 دقیقه خواندن
13 Apr
13Apr

خونریزی معده زندانی سیاسی سهیل عربی و انتقال او به بیمارستان در دهمین روز اعتصاب غذا...


زندانی سیاسی سهیل عربی به دلیل خونریزی معده به بیمارستان منتقل شد. روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۹، زندانی سیاسی سهیل عربی در دهمین روز اعتصاب غذا به دلیل خونریزی معده به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت کنونی وی اطلاعی در دست نیست.


این زندانی سیاسی پس از یک توقف کوتاه در اعتصاب غذای اعتراضی خود، از روز ۱۵ فروردین ماه مجددا دست به اعتصاب غذا زده است.


سهیل عربی علت اعتصاب غذای خود را نقض حقوق خود، ظلم مضاعف و بدعهدی مسئولان اعلام کرده و نوشته بود: 


«من مرتکب جرمی نشدم، وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکلات مردم، بالاخص دردمندان جامعه است و من فقط انجام وظیفه کردم و صدای ستم دیدگان بودم، به بی عدالتی اعتراض کردم.»