1 دقیقه خواندن
23 Apr
23Apr


🛑 خودکشی چهار زن در شهرهای سنندج، سقز و سنقر 🛑 


✅ هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم ٥ شهروند از جملە ٤ زن در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و یا فقر بە زندگی خود پایان دادەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢ اردیبهشت ٩٩ (٢١ آوریل ٢٠٢٠)، یک زن جوان اهل سنندج با هویت ”دریا محمدی“ ٢٤ سالە در شهرک پنج آذر این شهر بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را از بام یک ساختمان پنج طبقە بە پایین پرت و جانش را از دست داد.


✅ همان روز، یک زن ٣٤ سالە اهل سنقر با هویت ”نگین امینی“ کە متاهل و مادر سە فرزند بودە، بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


✅ روز شنبە ٢٩ فروردین (١٨ آوریل) نیز، نیز دو زن در شهرستان سقز بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادەاند. هویت این دو زن کە برای هەنگاو احراز شدە ”شریفە مصطفی پور“ ٣٢ سالە و ”افسانە رحیمی“ ١٩ سالە می باشد.


✅ همان روز یک جوان اهل کامیاران با هویت ”ساسان انصاری“ بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.