1 دقیقه خواندن
05 May
05May

🛑 خودکشی دو زن ٥٠ سالە در کامیاران و مهاباد🛑 


✅ هەنگاو: دو زن در شهرهای مهاباد و کامیاران بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ١٦ اردیبهشت ٩٩ (٥ می ٢٠٢٠)، یک زن ٥٠ سالە اهل کامیاران کە چندی پیش اقدام بە خودسوزی نمودە بود، در بیمارستان توحید سنندج بە دلیل درصد بالای سوختگی جانش را از دست داد.


✅ این زن با هویت ”لقاح قادری“ اهل روستانی ”دژن“ کامیاران، روز پنج شنبە ١١ اردیبهشت ماه بە دلیل مشکلات خانوادگی و افسردگی اقدام بە خودسوزی نمودە بود و پس از شش روز جانش را از دست داد.


✅ از سوی دیگر، روز جمعە ١٢ اردیبهشت (١١ می) یک زن ٥٠ سالە اهل روستای ”خانکندی“ منطقە چوم مجیدخان شهرستان مهاباد با هویت ”پروین فرتوت“ بە زندگی خود پایان دادە است.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، پروین فرتوت بە دلیل مشکلات خانوادگی و از طریق حلق آویز کردند اقدام بە خودکشی نمودە است.