1 دقیقه خواندن
07 May
07May

🔴حکم ضدانسانی « کورکردن » یک #زن_جوان_در_مشهد


حکم ضدانسانی کور کردن یک زن جوان در مشهد صادر شد.


🔻روزنامه خراسان در این رابطه نوشت: «سیدخلیل سجادپور قاضی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حکمی قاطع رای به قصاص بینایی کامل دو چشمان زن جوانی داد که ظرف اسید را روی صورت همسرش ریخته بود.»