1 دقیقه خواندن
03 May
03May

🔲 تجاوز شبه‌نظامیان حشد‌الشعبی به یک پسربچه ۷ ساله.


‏▪️نیروھای حشدالشعبی بە تجاوز و سپس قتل یک پسر بچە ٧ سالە در زُممار متھم شدەاند.

▪️جسد شاھین ویسام در مسجدی در محلە دومیز پیدا شدە و دو تن از نیروھای حشدالشعبی و یک نفر دیگر در این رابطە دستگیر شدەاند. در یک ماە گذشتە این دومین مورد از تجاوز جنسی نیروھای حشد بە زنان و کودکان است.


▪️حشدالشعبی از گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت رژیم ایران در عراق است.