1 دقیقه خواندن
30 Apr
30Apr

#بانە


بازداشت ھفت شھروند اھل بانە توسط مزدوران اطلاعات و انتقال انھا بە مکان نامعلوم.١-هادی احمدپور فرزند محمود

٢-ادریس کریم‌زاده

٣-خلیل کریمی فرزند صالح

٤-کریم کریمی فرزند صالح 

٥-بارزان کریمی فرزند صالح

٦-فرهاد احمدی‌پور فرزند عبدالله 

٧-بیستون احمدی‌پور فرزند عبدالله توسط مزدوران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.


تا کنون پیگیری‌های خانواده این هفت شهروند جهت اطلاع از سرنوشت آنان بی‌نتیجه بوده و از دلیل بازداشت آنها اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.