1 دقیقه خواندن
04 May
04May

🛑 بازداشت ٢٠ شهروند کرد و صدور حکم ٣٢ سال حبس برای ٧ شهروند در ماه آوریل ٢٠٢٠🛑 


✅ هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٠ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آوریل ٢٠٢٠، دست کم ٢٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، فعالیت رسانەای و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.


✅ بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ١٧ مورد از استان کردستان بودە است. در استان آذربایجان غربی ٢ شهروند و در استان کرمانشاه نیز یک شهروند بازداشت شدەاند.


✅ همچنین ٧ شهروند کرد از سوی دادگاههای حکومت ایران جمعا بە ٣٢ سال و ٧ ماه و یک روز حبس و ٢٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.