1 دقیقه خواندن
21 Apr
21Apr


بازداشت ٩ روزنامەنگار و صدور حکم برای ٥ روزنامەنگار کرد طی سال گذشتە


دوم اردیبهشت ماه مصادف با سالروز انتشار نخستین روزنامه کردی است. ١٢٢ سال پیش زنده یاد مقداد مدحت بدرخان، نخستین روزنامه کردی تحت عنوان " کوردستان" را در شهر قاهره کشور مصر در سال ١٨٩٨ منتشر کرد. این روز در میان جامعه کوردستان و روزنامه نگاران کرد، تحت عنوان روز " روزنامه نگاری کردی " نامگذاری شده است.

حرفه روزنامه نگاری درایران در انحصار قدرت مرکزی است و حدود و ثغور قانونی سدی بر سر راه فعالیتهای آزادانه روزنامه نگاری است. تاریخ نزدیک به ١٨٥ سال روزنامه نگاری ایرانی همواره تحت شعاع قدرت مرکزی در ایران بوده و به نوعی روزنامه نگاری ایرانی ابزار و بازوی قدرت سیاسی با هدف ترویج سیاست و گفتمان قدرت حاکم بوده است.


روزنامه نگاری متعهد در ایران و کوردستان حرفه یی دشوار و ریسک پذیر و هزینه یی بالای برای روزنامه نگاران جسور و آزاد در پی داشته و دارد و تا جایی که ایران هر ساله به عنوان یکی از کشورهایی که حقوق روزنامه نگاران در آن نقض می شود، توسط نهاد و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر شناخته شده و ایران را زندان روزنامه نگاران نام نهاده اند.


سازمان فعال حقوق بشری "هه نگاو" گزارش سالیانه نقض حقوق روزنامه نگاران کرد در ایران را به مناسبت سالروز روزنامە نگاری کردی تهیه و منتشر می کند.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از اردیبهشت ماه سال ٩٨ تا اردیبهشت ٩٩، دست کم ٨ روزنامەنگار و فعال رسانەای در کردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند. دەها روزنامەنگار نیز بە نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.


همچنین، پنج روزنامەنگار کرد از سوی دستگاه قضایی ایران جمعا بە تحمل ١٢ سال و ٤ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است کە یکی از آنها علاوە بر حکم حبس بە ٢٠ ضربە شلاق نیز محکوم شدە است.