1 دقیقه خواندن
04 May
04May

🛑 بازداشت دو برادر در سنندج


✅ هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج دو برادر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت ٩٩ (٣ می ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل یک شهروند اهل سنندج با هویت ”موسی رحیم پور“ هجوم بردە و دو فرزند وی را بازداشت کردەاند.


✅ هویت این دو برادر کە از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدەاند، طارق رحیم پور و بنیامین رحیم پور اعلام شدە است.این دو برادر اهل روستای آویهنگ و ساکن سنندج بودەاند.


✅بە گفتە یک منبع مطلع، این دو برادر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.