1 دقیقه خواندن
30 Apr
30Apr

انفجار مین در دهلران ٤ قربانی گرفت


#مین #دهلران #ایلام


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ (طی چهار ماه) دست کم ٧ شهروند در استان ایلام در اثر انفجار مین زخمی شدەاند.