1 دقیقه خواندن
23 Apr
23Apr


🛑 اعدام یک شهروند در کرمانشاه بدون اطلاع وکیل و خانوادە وی🛑 


✅ هەنگاو: حکم اعدام یک جوان اهل شهرستان اسلام آباد غرب در زندان مرکزی کرمانشاه بە اجرا در آمد. وی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ٣ اردیبهشت ٩٩ ( ٢٢ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل شهرستان اسلام آباد غرب با هویت ”تورج مراد حاصل“ ٣٤ سالە و فرزند علیجان در زندان دیزل آباد کرمانشاه بە اجرا در آمد.


✅ یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، اجرای این اعدام مغایر با آیین نامه اجرای حدود و قصاص موضوع ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به خانواده و وکیل وی ابلاغ نشده بود.


✅ این جوان ٣٤ سالە سال ١٣٩٥ بە دلیل اختلافات مالی یک شهروند را با هویت ”ایوب قبادی“ بە قتل رساندە و پس از بازداشت بە اعدام محکوم شدە بود.


✅ هم زمان، حکم اعدام یک جوان ٣٠ سالە اهل بانە با هویت ”لقمان احمدپور“ بە همین اتهام در زندان مرکزی سنندج اجرا شد است.