1 دقیقه خواندن
01 May
01May

زاگرۆس پۆست

احضار 3 تن دیگر از فعالین کارگری در شهر سنندج


پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه ، در ادامه احضار فعالین کارگری در کردستان، شیث امانی، شریف ساعد پناه و شهلا دلبینا به اداره اطلاعات سنندج احضار و در خصوص برگزاری مراسم روز جهانی طبقه کارگر و تلاش مردم کردستان برای لغو احکام اعدام بازجویی شدند