1 دقیقه خواندن
22 Apr
22Apr


🛑 اجرای حکم اعدام یک شهروند در سنندج و بخشش دو نفر دیگر🛑 


✅ هەنگاو: دست کم یک شهروند در زندان مرکزی سنندج اعدام شد و اجرای حکم اعدام دو زندانی نیز تا پایان ماه رمضان بە تاخیر افتاد. پنج زندانی دیگر نیز پنج شنبە و جمعە اعدام خواهند شد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ٣ اردیبهشت ٩٩ (٢٢ آوریل ٢٠٢٠)، دو نفر از زندانیانی کە در زندان مرکزی سنندج بە سلول انفرادی منتقل شدە بوند، برای اجرای حکم اعدام بە پای چوبەهای دار رفتەاند کە یکی از آنها اعدام شدە است.


✅ بر طبق گزارش رسیدە، حکم اعدام ”لقمان احمدپور“ اهل بانە اجرا شدە و حکم اعدام ”سعید محمدپور“ اهل کرمانشاه با رضایت خانوادە مقتول و مبنی بر تامین مبلغ دیە درخواستی تا پایان ماه رمضان بە تعویق افتادە است.


✅ برادر لقمان احمدپور طی تماسی تلفنی با هەنگاو، اجرای حکم وی را تایید کردە است. نامبردە ٣٠ سالە، متاهل و پدر دو فرزند بودە و از ٣ سال پیش بە اتهام قتل عمد یک شهروند اهل بانە بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.


✅ از سوی دیگر، برادر حسین حیدری، شهروند اهل سقز کە قرار بود حکم اعدامش امروز اجرا شود، طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە، با رضایت خانوادە مقتول اجرای حکم اعدام وی بە پس از ماه رمضان موکول شدە است. بە گفتە وی خانوادە مقتول در قبال دریافت ٧٠٠ میلیون تومان حاضر شدەاند کە رضایت بدهند.


✅ همچنین، پنج شهروند دیگر قرار است کە طی روزهای پنج شنبە و جمعە در زندان مرکزی سنندج اعدام شوند کە هویت آنها بە شرح زیر میباشد؛

١_ واحد (بهنام) فیضی اهل بانە، در زندان سنندج

٢_ رامیار مخلص اهل بانە، در زندان سنندج

٣_عدنان میرکی اهل دهگلان، در زندان سنندج

٤_ سینا محمدی اهل دهگلان، در زندان سنندج

٥_ احمد عبداللەپور اهل سنندج، در زندان سنندج