1 دقیقه خواندن
27 Apr
27Apr

🛑 اجرای حکم اعدام در سنندج هم زمان با سومین روز ماه رمضان🛑 


✅ هەنگاو: هم زمان با سومین روز ماه رمضان در ایران کە معمولا در این ماه حکم اعدام برگزار نمی شود، حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٨ اردیبهشت ٩٩ (٢٧ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل بخش ”بلبان آباد“ از توابع شهرستان دهگلان با هویت ”کیوان اللە مرادی“ ٢٨ سالە در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


 ✅ همسر کیوان اللە مرادی طی تماسی با هەنگاو ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە وی پنج سال پیش در یک نزاع خیابانی یک شهروند اهل قروە را با هویت ”عماد خالدیان“ بە قتل رساندە و از آن زمان بازداشت و از سوی دادگاه کیفری١ سنندج بە اتهام ”قتل عمد“ بە اعدام محکوم شدە بود.


✅ کیوان اللە مرادی متاهل و پدر ی دختر ٦ سالە نیز می باشد. وی چهار ماه پیش از زندان قروە بە زندان سنندج منتقل شدە بود.


✅ طی سال های گذشتە، بە حرمت ماه رمضان در این ماه حکم اعدام اجرا نشدە است، اما بە گفتە منابع هەنگاو، جباری، دادستان مرکزی استان کردستان بە دلیل فشارهای ناشی از فرار زندانیان در زندان سقز، بر اجرای احکام قصاص چندین شهروند دیگر طی روزهای آتی پافشاری می کند.