1 دقیقه خواندن
28 Apr
28Apr

اجرای احکام اعدام طی روزها اخیر در کردستان شدت گرفته از دوم اردیبهشت‌ماه تا نهم اردیبهشت‌ماه، ده زندانی متهم به "قتل" در زندان‌های سقز، سنندج، کرمانشاە و ارومیە اعدام شدند.


اسامی این ده زندانی که از دوم اردیبهشت‌ماه تا نهم اردیبهشت‌ماه احکام قصاص آنان اجرا شده، عبارتند از:


١. شایان سعیدپور (کودک - مجرم)


٢.لقمان احمدپور


٣.سینا محمدی


٤. تورج مراد صالحی


٥. عبدالواحد فیضی


٦. پیام (رامیار) مخلص


٧. کیوان اللە مرادی


٨. زورار پیغامی


٩. فایق شریفی


١٠. یاسر رسولی