1 دقیقه خواندن
11 Aug
11Aug

نقش حضرت آقا برای مردم کشور چه بوده است!؟

✍ سامان حاجی میرزایی

در مقاطع مختلف شاهد تصمیمات و احکام حکومتی از جانب آقای خامنه ای بوده ایم که با بررسی جزئی و خلاصه از برخی از آنها  در میابیم که در اکثریت این تصمیمات هیچ اثری از نتیجه مطلوب برای عموم مردم ،در آنها دیده نشده است ،بلکه برعکس نتایج تصمیمات ایشان بر ضد رفاه ، آسایش و حتی امنیت مردم بوده ست ،  بستن فله ای روزنامه ها دردولت اصلاحات با یک اشاره نارضایتی وی از روزنامه های وقت گرفته، تا احکام حکومتی در مجلس مبنی بر مخالفت لایحه اختیارات رئیس جمهور در آن زمان ، و نزدیکی نظر ایشان به نظر احمدی نژاد و همچنین سیاست های ماجراجویانه وی در منطقه که توسط سپاه اجرا میشود که به شدت چه از بُعد مالی و چه امنیتی بر خلاف مصالح عموم مردم است.

براستی میتوان گفت که وی رهبر عده ای قلیل از مردم است که پول و سلاح و اختیار کشور در دستشان افتاده و برای منافع خود و پیشبرد سیاست های ضد میهنی علی خامنه ای با سرمایه عموم مردم که کلیدش در اختیار وی است جولان میدهند، و هرگاه مردم در مقاطع مختلف خواستار تغییراتی ولو در چهارچوب همین قانون اساسی(انتخابات ۸۸ یا درخواست ارزان شدن مجدد بنزین در همین آبانماه ۹۸ و ...) بوده اند ایشان یک تنه به مقابله آن ایستاده است.

اهدا بودجه در مقاطع مختلف از صندوق ذخیره ارزی که اختیارش تمام و کمال در دست ایشان است برای سپاه قدس و ماجراجویی هایش در منطقه گرفته تا حجم بسیاری از منابع مالی در بنیاد هایی که مستقیم زیر نظر وی اداره میشود که بر ورودی و خروجی مالی آنها هیچگونه کنترلی توسط سازمان های بازرسی و مالیاتی نمیگردد. 

اینها همگی سرمایه ملی و متعلق به مردم کشور است.

و چرایی ماجرا آنجاست که در این مقطع حساس زمانی که کادر های پزشکی و درمانی با کمبود های شدید امکانات مواجه هستند و نیاز مبرم مالی برای تامین این تجهیزات دارند ،چرا با برداشت منابع  از صندوق ذخیره ارزی توسط آقای خامنه ای موافقت نمی شود! و اگر هم با تاخیر این اتفاق رخ دهد باز نشان بی اهمیتی دیدگاه ایشان نسبت به عموم مردم که صاحبان کشور هستند را نشان میدهد. آیا مگر جان مردم کشور از ماجراجویی های حزب الله لبنان کم ارزش تر است که به گفته حسن نصرالله هرگاه درخواست پول میکنند از کیسه خلیفه میبخشید!

بارها ایشان از الفاظ زشت برای حکام منطقه و دیگر کشورها به کار برده است که آنها را نالایق برای اداره امور کشورشان متهم کرده است به عقیده نگارنده حکومت ها میبایست حافظ منافع عمومی مردم کشورشان باشند و نتیجه حاصله از اداره کشور به این روش نشان میدهد ، لیاقت آن الفاظ بر پیشانی خود ایشان میچسبد تا حاکمانی که منافع مردم خود را اولویت سیاست های کاریشان میگذارند. امروزه تحریم های همه جانبه نتیجه تمام این سیاست هاست که بیشترین فشار را بر مردم متحمل میسازد.

در نهایت میتوان گفت در مقطع زمانی حاضر هیچ شخصی از سران ممالک دنیا را نمیتوان یافت که به این میزان بی درایت باشد که کشوری با این حجم سرمایه های عظیم مالی و انسانی را به این روز از هر لحاظی کشانده باشد که ارزش پول ملی آن با این حجم از منابع جزو پاییترین ارزهای دنیا قرار گیرد.

و باز باید پرسید نقش حضرت آقا برای مردم کشور چه بوده است!