1 دقیقه خواندن
14 Jan
14Jan


سلیمانی در استان کرمان ، در جنوب شرق ایران به دنیا امد. او فعالیت نظامی خود را در جنگ ایران و عراق آغاز کرد، طولانی ترین جنگ قرن گذشته که  بیش از یک ملیون کشته از هر دو طرف و آواره شدن بسیاری از مردم در این هشت سال شد ، تا این که در سال ۱۳۷۶ به فرماندهی سپاه قدس ( یکی از بزرگترین گروه های تروریستی در دنیا ) منصوب شد
جنایات قاسم سلیمانی :. خونین ترین جنگ قرن
سلیمانی در ابتدای جنگ ایران و عراق گردانی متشکل از نیرو های رزمی کرمان را تشکیل داد که کمی بعد به تیپ زرهی و در انتها به لشکر ۴۱ ثارالاه تبدیل شد. از همان زمان با شست و شوی مغزی جوانان ، باعث مرگ چندین هزار جوان ایرانی شد ‌. در انتهای جنگ با توافقی که بین سران وقت دو کشور انجام شده بود ، باعث شد که در چهار تا پنج روز حدود هفده هزار سرباز ایرانی به اسارت کشور عراق در بیایند و در عوض کشور عراق گروه مجاهدین را با نیرنگ تا دندان مصلح کرده و به سمت کرمانشاه راهی میکنند. ولی با اطلاعات قبلی که کشور عراق به ایران داده بود، نیرو های نظامی در انجا مستقر بودند و همه را تار و مار کردند.
. سرکوب اعتراض های داخلی:استارت این سرکوب ها در سال ۱۳۷۸ همزمان با حوادث کوی دانشگاه در تهران بود. ۲۴ فرمانده بلند پایه سپاه در نامه ای به خاتمی ( رئیس جمهور وقت ) او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراض ها قوی عمل نکند ، خود دست به کار میشوند ، که سلیمانی یکی از امضا کنندگان این نامه تهدید امیز بود ، که در انتها موجب کشته شدن حداقل هفت نفر ار معترضین و دستگیر شدن تعدادی از معترضان شد
پس از آن در سال ۱۳۸۸ ، در انتخاباتی که خود سپاه و خامنه ای تقلبی بودن آن را تأیید کردند ، باعث کشته شدن بسیاری از معترضان و زندانی کردن مردم شدند
در دی ماه ۱۳۹۶ به دلیل شرایط بد اقتصادی مردم برای اعتراض به خیابان ها آمدند و با واکنش جدی دولت رو به رو شدند و دوباره باعث کشته شدن و زندانی شدن افراد زیادی شد. پس از این اعتراض ها سلیمانی طی یک سخنرانی عمومی اعتراض هاب ۸۸ را«فتنه» و اعتراض های ۹۶ را «اغتشاش» خواند و جمله ی «خیلی راحت بینی دشمن را به خاک مالیدیم » به کار برد
در انتها در آبان ماه ۱۳۹۸(آبان خونین) مردم به دلیل گرانی بنزین و مشکلات فراوان دست به اعتراض زدند و با سرکوب خیلی شدید رو به رو شدند که باعث حداقل ۱۵۰۰ نفر کشته و هزاران بازداشت سیاسی شد.این اعتراض ها نیز واکنش سلیمانی را به همراه داشت، او رفتار جوانان معترض به وضعیت معیشتی طی اعتراض های خیابانی را«نا به خردانه» توصیف کرد.میتوان برآورد کرد در اعتراض های داخلی دهه ی اخیر ایران ، که سلیمانی در ( پشت پرده ) یا ( جلوی صحنه ) مقابله با آنها نقش حمایت از نظام را داشته ، حدود دو هزار شهروند ایرانی کشته است
سوریه :سلیمانی از سال ۲۰۱۱ در سوریه حضور داشته و برای حمایت از بشار اسد ، با سرکوب معترضان سوری همراه بوده و با دخالت هایی که انجام داده ، باعث شد که جنگ داخلی در سوریه حدود هفت سال طول بکشد و موجب کشته شدن دست کم ۴۰۰ هزار نفر بشود . در جنگ سوریه با شست و شوی مغزی جوانان ایرانی ،به اسم مدافع حرم و جنگ با داعش ، افراد ایرانی را به سوریه فرستاد و باعث مرگ همان افراد شد. قاسم سلیمانی که به خون انسان ها تشنه بود به شهروندان افغانی که به ایران پناه آورده بودند هم رحم نکرد، تا با وعده های پوچ و تو خالی ( شاید هم به اجبار ) با گرفتن رضایت نامه از آنها ، شهروندان افغانی را هم به سوریه فرستاد و باعث کشته شدن این شهروندان شد
عراق :اگر چه جنگ ایران و عراق پس از هشت سال به پایان رسیده بود ، اما جمهوری اسلامی به طور مخفیانه به جنگ عراق ادامه داد و در امور داخلی آن کشور دخالت کرد. در واقع قاسم سلیمانی بود که بر روابط دیپلوماتیک ، تجاری و نظامی رژیم با عراق نظارت داشت. او حتی سفرای ایران در عراق را از بین سران سپاه قدس انتخاب کرد. رژیم آخوندی برای تحقق آرزوی واهی خود برای تشکیل امپراتوری وسیع در منطقه ، فتنه و جنگ داخلی و قبیله ای در عراق به پا کرده و جان مردم ای کشور را گرفته. رژیم به تنهایی چندین شبه نظامی ایجاد کرد یا به شکل دیگری تأمین مالی و تهیه سلاح، به آنها کمک کرد تا عراق را در باتلاق جنگ داخلی فرو برد. سلیمانی و سپاه قدس عراق را به کلی ویران کردند و هزاران عراقی را کشتنت
از دیگر فعالیت های تروریستی سلیمانی :.مشارکت در کشتار مردم کردستان
.فرماندهی گروه تروریستی سپاه
.مشارکت در نسل کشی و قتل عام مردم سوریه
.سردار کودک کش
.کشتار مردم عراق برای دامن زدن به جنگ هاب فرقه ای
.ترور نخبگان و دانشمندان عراقی مخالف با نفوذ ایران
.قتل عام مجاهدین
.سرکوب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در ایران
.کشتار مردم بلوچستان
.و .....‌‌.....
قاسم سلیمانی سر انجام در اوایل سال ۲۰۲۰در عراق کشته شد و باعث خوشحالی بسیاری از مردم در سراسر دنیا به خصوص ایران،سوریه،عراق و افغانستان شد


یک سوال : چه طور به فردی با چنین کانامه ای که از آن خون مروم بی گناه میچکد ، میتوان احترام گذاشت ؟امیدوارم نسل چنین افرادی از دنیا منقرض شود ، چون افرادی مثل قاسم سلیمانی به تنهایی می توانند نسل انسان ها را از بین ببرند.با وجود همچین افرادی دنیا صلح به خود نمیبیند 

نویسنده : قاسم نصیری