1 دقیقه خواندن
19 Oct
19Oct

✍️⁩ عابد سرمستی

این صحنه ها را همه شهروندان هر روز می بینند .اما حکومت اسلامی ایران به این پدیده آزار دهنده کنار میاید . زباله گردی به خاطر وضعیت بد اقتصادی و مافیایی که پشت سر آن نهفته است به امر بدهی برای حاکمان فاسد جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است .زباله گردی فعالیتها و کارهای پر خطر و بده که علاوه بر بیمار کردن شخص زباله گرد ، باعث انتقال انواع بیماری پوستی و عفونی ، ویروسی نظیر آن میشود که در این ایام کرونا و با وجود زباله های آلوده به ویروس کرونا زنگ خطری برای زباله گردان و دیگر افراد جامعه است . زباله گردها هیچ وسایل حفاظتی فردی ، بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده ندارند . زباله گردها خود دچار بیماریهای ایدز ، هپاتیت ، کرونا و انواع بیماریهای پوستی و عفونی شده و به آسانی ناقل آن به اعضای خانواده خود و سایر مردم میشوند .در کشورهای توسعه یافته سالهایت که زباله تولید شده در منازل ، رستورانها ، مغازها و کارخانه ها در مزارع و مرکز تولید دسته بندی شده و برای حفظ محیط زیست به مدرنترین شیوهای بازیافت زباله ها و حتی برای تولید برق و انرژی برای دیگر مصارف مورد نیاز مردم و تولید از آن استفاده میشود.در جمهوری اسلامی از شغلهای کاذب و پر خطر از قبیل کولبری در کوردستان و سوخت بری در بلوچستان  ، زباله گردی در شهرهای بزرگ و کوچک دیده میشود .در کوردستان و بلوچستان کولبری و سوخت بری با گلوله های مزدوران جمهوری اسلامی ، با سقوط از کوههای سعب و العبور یا انفجار مین ، با افتادن در کمین نیروهای امنیتی و نظامی جان خود را از دست میدهند . در شهرهای ایران زباله گردان با ناچار شدن به انواع بیماریهای موجود و با خشونت ماموران شهرداری و نظامی روبرو میشوند .زباله گردی توهین به کرامت و حقوق مردم محروم و زحمتکش است .در ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هست و حاکمان اسلامی میلیاردها دلار صرف سرکوب در، داخل و ترور و تروریسم در خارج میکنند ، .نباید توده وسیعی ناچار به زباله گردی ، کولبری و سوخت بری شوند ، حاکمان اسلامی ارزش ندارند . وظیفه ای هر انسان شریف و آزاده ایی است که از حق حیات ، سلامتی و امنیت زحمتکشان زباله گرد ، کولبر و سوخت بران دفاع نماید ، دفاع از تهیدستان زباله گرد که مجبور به چنین کار ناامنی و غیر بهداشتی شده اند ، دفاع از کرامت انسان و سلامتی جامعه است