1 دقیقه خواندن
23 Aug
23Aug

نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان قروە در استان کُردستان یک جوان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ١ شهریور ٩٩ (٢٢ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان قروە بە روستای ”یلغوز آغاج“ هجوم و یک شهروند را با هویت ”عثمان طهماسبی“ ٣٠ سالە بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائە  هر گونە حکم قضایی اقدام بە شکستن در ورودی منزل این شهروند نمودە و پس از بازداست اقدام بە بە تفتیش منزلش نمودەاند.


تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت عثمان طهماسبی و اتهامات مطروحە علیە وی برای هەنگاو معلوم نشدە است.