1 دقیقه خواندن
16 Mar
16Mar


🔴 یونیسف در آغاز دهمین سال جنگ سوریه: کودکان را دریابید!


🔹 در جنگ سوریه که از ۹ سال پیش ادامه دارد، کودکان رنجی بی‌اندازه تحمل کرده‌اند. هزاران کودک کشته و زخمی شده یا در آوارگی و بی‌پناهی رنج کشیده‌اند. در همین سال‌ها میلیون‌ها کودک به دنیا آمده‌اند با سرنوشتی مبهم و تاریک.


🔹 بنا به آمار سازمان ملل، از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۹ هزار کودک کشته یا زخمی شده‌اند. در همین برهه پنج هزار کودک بالای هفت سال سلاح به دست گرفته و در کنار بزرگسالان وارد معرکه جنگ شده‌اند.


🔹 در سوریه از آغاز جنگ حدود هزار بنیاد آموزشی و درمانی نابود شده است. طرف‌های درگیر بدون توجه به هشدارهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، همچنان مدارس و بیمارستان‌ها را هدف حمله قرار می‌دهند.