1 دقیقه خواندن
01 Apr
01Apr

یدی صمدی


حمله نیروهای امنیتی سنندج به منزل پدری ام


ظهر امروز، جمعه بیستم اسفند ماه ۱۴۰۰ نیروهای امنیتی شهر سنندج با  حکم دادستانی این شهر، به منزل پدری ام که در محله فرجه واقع شده ، یورش برده اند و به تفتیش منزل پرداخته اند، پس از بازرسی، بعضی از وسایل شخصی ام را با خود برده و آنجا را ترک کرده اند.

پس از آن نیروهای امنیتی به خانه برادر بزرگم حبیب اله صمدی که در محله آساوله سکونت دارد ، مراجعه کرده و مغازه کوچک لوازم التحریری که برادرم چند سالی است برای امرار معاش خانواده اش دایر کرده را مورد تفتیش قرار دادند و دستگاه کپی کوچکی که در مغازه بوده را ضبط و با خود برده اند.

حمله نیروهای امنیتی سنندج به خانه پدر و برادرم در حالی روی داده که خودم برای یافتن کاری و فرار از بیکاری ، حدود هفتاد روز است که قانونی در شهر سلیمانیه کردستان عراق بسر می برم ، طی این مدت ، زمان کوتاهی در نانوایی کار کردم و مابقی آن و تا به امروز در پروژه ای ساختمانی که متعلق به کمپانی سه رگه لوو می باشد، مشغول به کارگری هستم.

یورش نیروهای امنیتی موجب ارعاب مادر ، خواهران و خانواده ی برادرم را به همراه داشته است