1 دقیقه خواندن
01 Jan
01Jan

‌ 

گوهر عشقی به‌واسطه‌ی دادخواهی خود‌ عملا نیروهای سرکوب را مستاصل کرده است.‌ 


تا جایی که عملا نیروهای سرکوب خود را می‌فرستند‌ تا این زن سالمند را شماتت کنند و وقتی نتوانستند او را پس از ضرب و شتم نیز به سکوت وا دارند، سناریوی تلویزیونی علیه این زن ساختند.‌ 


قدرت دادخواهی را دستکم نگیریم! ‌ 


یک زن دادخواه یک حکومت سرکوبگر را به استیصال کشانده است.‌‌ 


-طرحی از مانا نیستانی که در ایران‌وایر منتشر شده است. 


#یاری_مدنی_توانا #جمهوری_اسلامی #گوهر_عشقی #ستار_بهشتی