4 دقیقه خواندن
07 Jun
07Junاین گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شودبازداشت وزندان

 بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، 48 تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند


نام
تاریخ
محل بازداشت
شیس امانی
01/05/2021
سنه
نامعلوم
01/05/2021
سنه
پیام منبری
01/05/2021
سنه / نییر
سریاد منبری
01/05/2021
سنه
هوشنگ کریمی
02/05/2021
سنه
عثمان اسماعیلی
02/05/2021
سقز
زاگرس عباسی
02/05/2021
سنه
احمد عزیزی
02/05/2021
سنه
علی بزازی
03/05/2021
پیرانشار
فارق قاضی
01/05/2021
کامیاران
سمکۆ معروفی
04/05/2021
بوکان
كژوان فیضی
04/05/2021
مریوان
فواد  فیضی
04/05/2021
مریوان
اکو چاوگی
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
نامعلوم
04/05/2021
مریوان
سیروس مولودی
05/05/2021
مهاباد
داریوش خالدیان
07/05/2021
قروه
محسن ساعدی
07/05/2021
قروه
علی الله ویسی
09/05/2021
سنه
محود صالحی
16/05/2021
سقز
مرتضی محمدی
18/05/2021
سنه
قانع خاطری
18/05/2021
سنه
کیوان الیاسی
18/05/2021
سنه
محسن حسین پناهی
18/05/2021
سنه
رضا رضایی
18/05/2021
سنه
امین محمدی
17/05/2021
ایلام
سلیمان کریم پور
18/05/2021
مهاباد
ابراهیم افتاده
18/05/2021
پیرانشار
نجف مهدی پور خینیوند
18/05/2021
دره شهر ایلام
بهمن اسماعلی
21/05/2021
سومای برا دۆست اورمیه
قاسم عزیزیان
23/05/2021
مهاباد
کاوه حکیمی
24/05/2021
سقز
لقمان نیکزاد
24/05/2021
مریوان
سید محمد حسینی
25/05/2021
نغده
مظفر سالح نیا
25/05/2021
سنه
کمال عزیزی
26/05/2021
سنه
خبات مفاخری
29/05/2021
سنه
ویان محمدی
02/05/2021
مریوان
سوران شریفیان
24/05/2021
بوکان


خودکشی وقتل 

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه 22 تن است


خودکشی زنان

نام
تاریخ
سن
اهل
علت
فاطمه علی پور
04/05/2021

اورمیه
خودسوزی
دلنیا حسین پور
07/05/2021
٢٧
بوکان
خود سوزی
فرزانه محمدی
10/05/2021
١٧
سردشت

افسانه مرادی
08/05/2021
١٩
خوی
تفنگ شکاری
میدیا رحمانی
11/05/2021
١٤
بوکان
حلق اویز کردن
هیرو عبدللهی
17/05/2021

سردشت

الهام مروتی
20/05/2021

جوانرود
خود را حلق اویز کردخودکشی مردان

نامتاریخاهلعلت
هوشنگ فرجی01/05/2021کرماشانحلق اویز کردن
احمد عباسی نژاد02/05/2021اورمیه
اسماعیل کریمی01/05/2021بانه
امید احمد پور02/05/2021پیرانشار
سلیمان عارف04/05/2021ماکو
ثویبه سید عبدولله زاده07/05/2021بوکان
سوران عزتی فر07/05/2021نغده
سید حمید حسینی08/05/2021کامیارانحلق اویز کردن
پشوا تفاخر07/05/2021پیرانشار
کریم فربه16/05/2021مهابادخوردن قرص
بهزاد محمودی18/05/2021هولرخود سوزی
اسماعیل طالبی20/05/2021اورمیهرگ دست در زندان
رزگار میرکی24/05/2021سنه
لقمان حسینی24/05/2021کامیارانخود سوزی
ازاد حسنی27/05/2021آمستردام

انفجار مین

نامتاریخمحلوضعیت
محمد رسول رحیمی01/05/2021کرماشان/ جعفرابادمرگ/ شهروند
محمد بازوند01/05/2021کرماشان/ جعفرابادمرگ/ شهروند
نادر سابیری07/07/2021کامیارانزخمی/ کولبر
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتزخمی/ کولبر
نامعلوم19/05/2021اسلام ابادزخمی/ کولبر
شیرکو25/05/2021بیورانزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیمرگ/ شهروند
کولبر وکاسبکار 

دراین ماه 18 کولبر مجروح و1 کولبر دراثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شد


کولبر کشته

نامتاریخمحلعلت
قباد رحمانی27/05/2021سر پل زهاوشلیک مستقیم


کولبرزخمی


نامتاریخمحلعلت
مسعود محمدی06/05/2021بانهشلیک مستقیم
ایوب10/05/2021سقزشلیک مستقیم
اکو قادری10/05/2021پیرانشارشلیک مستقیم
فرزاد جباری10/05/2021اورمیهشلیک مستقیم
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتشلیک مستقیم
محمد میرزایی12/05/2021پیرانشارشلیک مستقیم
حسن علم هولی12/05/2021چالدرانشلیک مستقیم نیروهای مرزی ترکیه
کوسار رستمزاده12/05/2021پاوهشلیک مستقیم
اکرم رستمزاده12/05/2021پاوهشلیک مستقیم
ظابت الخانی15/05/2021اقبرزه/سلماسشلیک مستقیم
فرهاد فاتحی16/05/2021کامیارانشلیک مستقیم
یوسف امینی17/05/2021بانهشلیک مستقیم
عبدولله17/05/2021بانهشلیک مستقیم
محمد رحمانی30/05/2021بانهشلیک مستقیم
نادر سابیری07/07/2021کامیارانانفجار مین
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتانفجار مین
نامعلوم19/05/2021اسلام ابادانفجار مین
محمد صادقی31/05/2021بانهشلیک مستقیم


اعدام

نام
تاریخ
زندان
اتهام
جمال محمدی
16/05/2021
ایلام
قصاص / قتل

همچنین یک نفر به اسم امیر رضایی 35 ساله به اتهام مواد مخدر در اثر شکنجه ماموران در زندان ارومیه منجر به مرگ شد