1 دقیقه خواندن
19 Feb
19Feb

گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کُردستان (بهمن ٩٩)


هەنگاو: طی ماه گذشتە دست‌کم ۱۰۷ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه بهمن ١٣٩٩ خورشیدی دست‌کم ۱۰۷ مورد نقض حقوق بشر در کُردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

کشتە و زخمی شدن کولبران (١٣ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ١٣ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٥ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٣ مورد در اثر شلیک مستقیم و ٢مورد نیز به دلیل حوادث طبیعی بوده است.

همچنین، از مجموع ٨ کولبری کە زخمی شدەاند ٥ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سە مورد نیز در اثر سقوط از ارتفاع زخمی شده‌اند.

اعدام و مرگ در زندان (٢ مورد)

طی بهمن ماه امسال، دست‌کم حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. این شهروند زن به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود.

در این بازە زمانی یک شهروند اهل دیواندره پس از بازداشت در تهران و انتقال به آگاهی شاپور زیر شکنجه به قتل رسید.


کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین ( ۷ مورد)

طی ماه گذشتە دست‌کم ۴ شهروند در مرزهای مهران و سرپل‌ذهاب در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند که سه نفر از آنها جانشاه را از دست داده‌اند.

همچنین، سه شهروند اهل بانه با شلیلک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی زخمی شده‌اند.

بازداشت و حکم (۸۲ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی بهمن ماه امسال دست‌کم بازداشت ۷۰ شهروند کُرد در شهرهای مختلف کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ۱۲ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط دستگاه قضایی حکومت جمعاً بە ۳۸ سال و شش ماه حبس محکوم شدەاند.

کارگری ( ۳ مورد)

در این بازە زمانی دست‌کم ۳ کارگر اهل مهاباد، بیجار و سقز در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست د