1 دقیقه خواندن
23 Jul
23Jul

 گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان (تیر ٩٩) هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ١٢٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە  در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه تیر ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ١٢٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛ کشتە و زخمی شدن کولبران (٢١ مورد)

 طی ماه گذشتە دست کم ٢١ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٧ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٢ مورد بە دلیل حوادث طبیعی و ١٩ مورد نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و یا زخمی شدەاند. اعدام و مرگ در زندان (١٠ مورد)

 طی خرداد ماه امسال، دست کم حکم اعدام ٨ زندانی در زندان های خرم آباد، تهران، کرمانشاه، نقدە و ارومیە بە اجرا در آمدە کە دو نفر از آنها زندانی سیاسی  و ٦ نفر بە اتهام قتل بە اعدام محکوم شدە بودند.

همچنین دو زندانی کرد در زندان های کامیاران و ارومیە بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند. کشتە و زخمی شدن شهروندان مدنی و انفجار مین (١٦ مورد)

 طی ماه گذشتە دست کم ٧ شهروند در اثر انفجار مین در مرزهای استان های ایلام و کرمانشاه قربانی شدەاند کە سە تن از آنها جانشان را از دست دادەاند.

همچنین دو شهروند مدنی در مرزهای پیرانشهر و سردشت با شلیک نیروهای مسلح بە قتل رسیدە و ٧ شهروند نیز در مرزهای بانە، مریوان و پیرانشهر زخمی شدەاند.(بازداشت و حکم (٦٦ مورد

 با استناد بە آمار هەنگاو، طی تیر ماه امسال دست کم بازداشت ٤٦ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، کارگری و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.

همچنین ١٩ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی دستگاه قضایی حکومت جمعا بە تحمل ٧١ سال و ٦ ماه حبس و٧٤ ضربە شلاق محبوس شدە و یک فعال مذهبی نیز بە اعدام محکوم شدە است. کارگری ( ٧ مورد)

 در این بازە زمانی دست کم ٧ کارگر اهل سروآباد، مریوان، سقز، گیلان غرب و هرسین، سنندج و ارومیە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.


گزارش-ماهانە-سازمان-حقوق-بشر-هەنگاو-از-نقض-حقوق-بشر-در-کردستان-تیر