1 دقیقه خواندن
01 Apr
01Apr

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران - سال ۱۴۰۰: 


دست‌کم ۳۳۳ شهروند از جمله ۳ کودک-مجرم اعدام شدند. 


طی این بازه زمانی، دست‌کم ۱۰۵ تن دیگر به اعدام محکوم شده اند.