1 دقیقه خواندن
10 Dec
10Dec

 


 هەنگاو: روز ١٠ دسامبر از سوی یونسکو بە عنوان روز جهانی حقوق بشری نامگذاری شدە است و سازمان حقوق بشری هەنگاو بدین مناسبت گزارشی آماری از نقض حقوق بشر در کردستان منتشر می کند


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی (٢٠١٩)، ٤٦ شهروند کرد اعدام، بیش از ٣٠٠٠ شهروند بازداشت، ٢٣٤ کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی و ١٤٣ شهروند نیز از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس، اعدام و شلاق محکوم شدەاند


 اعدام ٤٦ شهروند کرد


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی (١١ ماه) دست کم ٤٦ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند


 از این تعداد ١٩ شهروند اهل استان آذربایجان غربی (ارومیە)، ٧ شهروند اهل استان ایلام، ٧ شهروند اهل استان سنە کردستان (سنندج)، ٦ شهروند اهل استان کرمانشاه، ٤شهروند اهل استان لرستان و ٣ شهروند نیز اهل استان خراسان شمالی بودەاند


 همچنین، ٤١ زندان بە اتهام قتل عمد، ٥ زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند

 چهار زن و  دو کودک در میان شهروندان اعدام شدە می باشند

 

 بازداشت بیش از ٣٠٠٠ شهروند کرد طی ١١ ماه گذشتە


 با استناد بە آمار هەنگاو، طی ١١ ماه گذشتە دست کم ٣٠٠٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٧٠٥ تن از آنها برای هەنگاو احراز شدە است


از مجموع افرادی کە بازداشت و هویت آنها احراز شدە است، ٦١٥ نفر بە اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کردستانی، ٣٢ نفر بە اتهام فعالیت مدنی، ٢٢ نفر بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی، ١٩ نفر بە اتهام فعالیت کارگری بازداشت شدەاند. همچنین ٥ نفر از بازداشت شدگان کولبر و اتهام ١٢ شهروند دیگر نیز اهل کردستان ترکیە و اقلیم کردستان بودەاند


 همچنین ٢٦ دانشجو، وکیل و معلم، ٣٢ زن و ١٧ کودک در میان بازداشت شدگان می باشند


 کشتە و زخمی شدن ٢٣٤ کولبر و کاسبکار


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از آغاز سال جاری میلاد جمعا ٢٣٤ کولبر و کاسبکار کرد کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٦٩ تن از آنها جانشان را از دست دادە و ١٦٥ تن نیز زخمی شدەاند


 از مجموع کولبران و کاسبکارانی کە قربانی شدەاند ١٨١ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ٣٨ مورد با حوادث طبیعی نظیر بهمن، سرمازدگی و...، ١١ تن در اثر انفجار مین و ٤ تن نیز در اثر سانحە رانندگی و تعقیب و گریز کشتە و یا زخمی شدەاند


 بیشتررین آمار کشتار کولبران و کاسبکاران کورد در مرزهای استان آذربایجان غربی بە ثبت رسیدە است کە طی این بازە زمانی ١٤٧ کولبر و کاسبکار در این استان کشتە و زخمی شدەاند. در استان کردستان نیز ٦٣ کولبر و کاسبکار و در استان کرماشان نیز ٢٤ کولبر کشتە و زخمی شدەاند

 صدور حکم برای ١٤٣ فعال کرد


 طی سال جاری دست کم ١٤٣ فعال سیاسی، مدنی، عقیدتی و کارگری کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە احکامی نظیر اعدام، حبس های طویل المدت، شلاق و جریمە محکوم شدەاند


بر طبق این گزارش طی ١١ ماه گذشتە ٢ شهروند کورد بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام محکوم شدە و ١٤١ شهروند دیگر نیز جمعا بە تحمل ٦٤٦ سال و ٤ ماه حبس محکوم شدەاند