1 دقیقه خواندن
08 Mar
08Mar

گزارش آماری از مارس تا مارس، بازداشت ٣٣ زن و صدور حکم حبس و شلاق برای ١٠ فعال زن در کُردستانهەنگاو: بر اساس آمار سازمان حقوق بشری در یک سال گذشته فعالین زن وضعیت بسیار دشواری را در کُردستان شاهد بوده‌اند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد هەنگاو، از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، دست‌کم ۳۳ فعال زن کُرد توسط نهادهای حکومتی ایران بازداشت شدەاند. همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ۱۰ فعال زن کُرد حکم حبس و شلاق صادر کرده است.

🛑 بازداشت ٣٣ فعال مدنی زن کُرد

طی سال گذشتە دست‌کم ۳۳ فعال زن کُرد در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند کە بیشترین آنها بە دلیل فعالیت‌های سیاسی بودە و با ثبت ۱۲ مورد بیشترین آمار بازداشت زنان در استان‌های کرمانشاه و کُردستان ثبت شده است.🛑 علت بازداشت

فعالیت سیاسی: ۱۵ مورد معادل ۴۵.۵٪ کل موارد

فعالیت مدنی: ۱۳ مورد معادل ۳۹.۵٪ کل مورد

فعالین مذهبی:۵ مورد معادل ۱۵٪ کل موارد🛑 تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ۱۲ مورد

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۶ مورد

استان کرمانشاه: ١٢ مورد

استان ایلام: ١ مورد

استان لرستان: ١ مورد

استان مازندران: ١ مورد🛑 صدور حکم پنج دهه حبس برای فعالین زن کُرد

از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، دست‌کم ۱۰ فعال زن کُرد توسط دستگاه قضایی ایران جمعاً بە ٤٧ سال و ٣ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدەاند.
بر طبق این گزارش، ٨ نفر از این زن‌ها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و ٢ زن نیز به اتهام فعالیت مدنی به حبس محکوم شده‌اند.