1 دقیقه خواندن
08 Apr
08Apr

گزارشی در خصوص یک شهروند کُرد اهل ارومیه که در ترکیه به هفت بار حبس ابد محکوم شده استیک شهروند ارومیه‌ای که در کشور ترکیه بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی این کشور به هفت بار حبس ابد محکوم شده است.
یک شهروند کُرد اهل ارومیه با هویت “آزاد صادقی‌فر” ۲۲ ساله از سه سال پیش توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت و هم‌کانون در زندان مرکزی شهر باتمان ترکیه محبوس است.
آزاد صادقی‌فر در سن ۱۶ سالگی به حزب کارگران کُردستان پیوسته و در سن ۱۹ سالگی پس از جدایی از این حزب خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم کرده است.
این شهروند کُرد متعاقب ختم رسیدگی قضایی توسط دادگاهی در ترکیه به اتهام براندازی حکومت از طریق عضویت در حزب کارگران کُردستان به تحمل هفت بار حبس ابد محکوم شده و از زمان بازداشت در زندان مرکزی شهر باتمان ترکیه محبوس است.
شایان ذکر است که آزاد صادقی‌فر طی سه سال گذشته هیچ حمایت کنسولی از طرف دولت ایران یا حمایت‌های بشر دوستانه توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دریافت نکرده و نتوانسته در این مدت با خانواده خود ملاقاتی داشته باشند و تنها بصورت محدود از طریق تلفن با خانواده‌اش صحبت کرده است.