1 دقیقه خواندن
03 Nov
03Nov

 


✅گزارشی از آخرین وضعیت فرانک جمشیدی،فعال محیط زیستی کُرد


 بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، موسی شاه گلدی آقا باقر، با دستور اداره اطلاعات سنندج و تحت عنوان عدم تکمیل مراحل بازجویی، قرار بازداشت فرانک جمشیدی را روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، برای چهارمین بار متوالی تمدید کرد.