1 دقیقه خواندن
12 Apr
12Apr

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، سکینه پروانهگزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، سکینه پروانه

زندانی سیاسی، سکینه پروانه در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۸ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. خانم پروانه به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار باوجود اتمام مراحل بازجویی در بازداشت بسر میبرد. وی حدود دو هفته پیش در پی شعارنویسی درزندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل و ۴ روز بعد به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل شد. از زمان انتقال خانم پروانه به بیمارستان تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.


خانم پروانه در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۹۸ توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این شهروند به دلیل عدم توانایی مالی در تامین قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی باوجود اتمام مراحل بازجویی، در بازداشت بسر میبرد.

اتهام سکینه پروانه “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” عنوان شده است.


وی حدود دو هفته پیش در پی شعارنویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال خانم پروانه به زندان قرچک همراه با توهین و ضرب و شتم بوده است. وی به مدت چهار روز با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و سپس به بیمارستان روانی امینآباد در تهران منتقل شده است.


سکینه پروانه، ۲۹ ساله است. از زمان انتقال وی به بیمارستان تاکنون اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.