1 دقیقه خواندن
26 Oct
26Oct

کولبری دیگر مجروح شد

 دوشنبه 5 آبانماه 

، خبرهای رسیده حاکی از آن است که، روز شنبه سوم آبان نیروهای هنگ مرزی رژیم در ارتفاعات قندیل در مرز پیرانشهر در مسیر کولبران به کمین نشسته و آنان را هدف تیراندازی قرار دادند. در جریان این حمله کولبری با هویت «حمید احمدی» مجروح شد. در مورد  وضعیت وی گزارشی منتشر نشده است.