1 دقیقه خواندن
07 Mar
07Mar


در همین روزها، تاج جدید «حضرت زینب» در دمشق با حضور نماینده خامنه‌ای نصب شد. هزینه این تاج را آستان قدس علوی داده. این نهاد از نظر مالی وابسته به نیروی قدس سپاه است کە عراقی‌های متولد نجف عضوش هستند و پروژه  صحن «حضرت زهرا» را اجرا کردە اند که سال۹۶ گفته شد هزینه آن ۱۰۰۰میلیارد تومان است

این در حالی است که نظام پرستاری شرق گیلان در فراخوانی با اعلام نیازهای فوری و ضروری به ماسک، لباس و تجهیزات حفاظتی در بیمارستان‌ها، از مردم و خیرین کمک خواست