1 دقیقه خواندن
02 Mar
02Mar

کشتە و زخمی شدن ١٦ کولبر و کاسبکار کُرد طی ماه فوریه ٢٠٢١
هەنگاو: طی ماه فوریە دست‌کم ١٦ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۵ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٥٦٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۷ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٩ کولبر نیز زخمی شدەاند.

بیشترین قربانیان در استان‌ کُردستان (سنندج) بوده کە طی ماه گذشتە کشته و زخمی شدن ١٠ کولبر در این استان ثبت شده است.� علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ٩ مورد (٣ کشتە ۶ زخمی) معادل ٥٦٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۷ مورد ( ٤ کشته و ٣ زخمی) معادل ٤٤٪ کل موارد.� تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٤ مورد شامل ( ٤ کشتە).

استان کُردستان (سنندج): ١٠ مورد شامل (٣ کشته و ٧ زخمی ).

استان کرمانشاه : ٢ مورد شامل ( ٢ زخمی ).