1 دقیقه خواندن
31 Mar
31Mar

کشتە و زخمی شدن ١٥ کولبر و کاسبکار کُرد در ماه مارس ٢٠٢١

طی ماه مارس دست‌کم ۱۵ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.
طی ماه مارس ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۵ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ۸۰٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدەاند.
بر طبق این گزارش، ۳ کولبر جانشان را از دست دادە و ۱۲ کولبر نیز زخمی شدەاند. گفتنیست که یکی از کولبرانی که جانش را از دست داده با ضرب و شتم و زیر شکنجه نیروهای مسلح ترکیه جانباخته است.

بیشترین قربانیان در استان‌های‌ کُردستان (سنندج) و کرمانشاه هر کدام با ۶ مورد ثبت شده و تمامی جانباختگان اهل استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) بوده‌اند.


� علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ۱۲ مورد (۱۲ زخمی) معادل ۸۰٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۲ مورد (٤ کشته) معادل ۱۴٪٪ کل موارد.

ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح: ۱ مورد (۱ کشته) معادل ۶٪ کل موارد.


� تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ۳ مورد شامل ( ۳ کشتە).

استان کُردستان (سنندج): ۶ مورد شامل (۶ زخمی ).

استان کرمانشاه : ۶ مورد شامل ( ۶ زخمی ).