1 دقیقه خواندن
30 Sep
30Sep

کشتە و زخمی شدن ١٨ کولبر در ماه سپتامبر ٢٠٢١
طی ماه سپتامبر دست‌کم ١٨ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان‌های حقوق بشری، طی ماه سپتامبر ۲۰۲۱، دست‌کم ١٨ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٦٦.٥٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیه قربانی شدەاند.
بر طبق این گزارش، ٨ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٠ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند.
بیشترین قربانیان در استان‌ کرمانشاه با٩ مورد ثبت شده است.

علت مرگ یا مجروحیت
شلیک مستقیم : ١٢ مورد (٧ کشته و ٥ زخمی) معادل ٦٦.٥٪ کل موارد.
سوانح طبیعی : ۲ مورد (۱کشته و ۱ زخمی) معادل ۱۱٪ کل موارد.
سوانح رانندگی: ۴ مورد (۴ زخمی) معادل ۲۲.۵٪ کل مواد

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ۴ مورد شامل ( ۴ کشتە ).
استان کُردستان (سنندج): ۵ مورد شامل ( ۳ کشته و ۲ زخمی ).
استان کرمانشاه : ۹ مورد شامل ( ۱کشته و ۸ زخمی ).