1 دقیقه خواندن
17 Feb
17Feb


 


هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرزهای نوسود واقع در استان کرمانشاه بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دست کم ٦ کولبر در اثر تیراندازی این نیروها کشتە و زخمی شدەاند


 بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، غروب روز یکشنبە ٢٧ بهمن ٩٨ (١٦ فوریە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزی ”شوشمی“ واقع در بخش نوسود از توابع شهرستان پاوە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کشتە شدە و ٥ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند
 هویت کولبری کە جانش را از دست دادە ”احمد صحرایی“ اهل روستای ”دشە“ از توابع شهرستان پاوە می باشد


 همچنین پنج کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند کە هویت یکی از آنها ”عظیم امین زادە“ فرزند مومن متاهل و اهل روستای ”نروی“ از توابع نودشە اعلام شدە است. یکی دیگر از زخمی شدگان اهل کلاش  جوانرود می باشد.