1 دقیقه خواندن
19 Feb
19Feb

کار جمھوری اسلامی بە اعدام مردە ھم رسید‌‎


امید مرادی وکیل ‎زهرا اسمعیلی : زهرااسمعیلی بادیدن صحنه اعدام ۱۶ نفردیگر، دچارایست قلبی شده بود،بااین وجودپیکربی‌جانش را دار زدند

به گفته او، در تاریخ 17 فوریه 16 مَرد را قبل از زهرا و جلوی چشمانش دار زدند. زهرا قبل از این که پای چوبه دار برود، سکته کرد و قلبش ایستاد. با اين وجود جسد بی جانش را دار زدند و "فاطمه آسال ماهی"، مادر مقتول (علیرضا زمانی) شخصا زیر چارپایه زد تا حتی برای چند لحظه جنازه عروسش را بالای دار ببیند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که زهرا اسمعیلی برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسر خود را به عهده گرفته بود. علیرضا زمانی یک از مدیران وزارت اطلاعات بود که گویا با همسر و فرزندانش بدرفتاری می کرد و قصد تجاوز جنسی به دخترش را داشته است که سرانجام توسط دختر با همکاری برادر کوچک خود، علیرضا زمانی را به قتل می رسانند و زهرا اسمعیلی برای جلوگیری از اعدام دختر نوجوانش قتل را به عهده می گیرد.