1 دقیقه خواندن
27 Jul
27Jul

‏پنج بازداشتی که حکم اعدام گرفتەاند.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی از بازداشتی های ‎#اعتراضات_سراسری ‎#دی۹۶ خمینی شهر. با شکنجه وادار به ‎#اعتراف_اجباری علیه خود شدند، در دادگاه اتهامات واردە را رد کردند.

‎#لغو_اعدام 

‎#اعدام_نکنید