1 دقیقه خواندن
01 Apr
01Apr

پرونده سازی برای یک فعال صنفی توسط آموزش و پرورش 


لقمان افضلی فعال صنفی معلمان در سنندج به اداره تخلفات احضار شد.

بنابر ابلاغیه‌ای که برای این فعال صنفی معلمان ارسال شده، با اتهام توهین به نظام ج ا و تشویش اذهان عمومی، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به اتهامات انتسابی رسیدگی می کند.