1 دقیقه خواندن
07 Aug
07Aug

 پاوه ؛ بازداشت ٨ شهروند از جملە ٣ زن توسط اطلاعات سپاه کرمانشاه 


 هەنگاو: نیروهای اطلاعات سپاه کرمانشاه در شهرستان پاوە دست‌کم هشت شهروند کُرد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه سەشنبە ١٤ مرداد ٩٩ (٤ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه کە حدودا ٥٠ نفر بودەاند با محاصرە یک منزل در محلە فرهنگیان شهرستان پاوە دست کم هشت شهروند کُرد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


تاکنون تنها هویت یکی از بازداشت شدگان بە نام ”پرستو حسن زادە“ اهل پاوە برای هەنگاو احراز شدە است. همچنین، همسر پرستو حسن زادە  با هویت "ارسلان"کە اهل سنندج می باشد، یکی دیگر از بازداشت شدگان می باشد.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە شش شهروند دیگر کە دو نفر از آنها نیز زن می باشد، اهل پاوە نبودەاند. یک منبع نیز اعلام کردە است کە این شش شهروند اهل شهرستان بانە بودەاند، با این حال هەنگاو نمی تواند بە صورت مستقل این را تایید کند.


✅ این هشت شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.