1 دقیقه خواندن
08 Oct
08Oct

🛑 وقوع سە درگیری مسلحانە در مریوان، سنندج و کامیاران🛑 ✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١٦ مهر ٩٩ (٧ اکتبر ٢٠٢٠)، در ارتفاعات مابین روستاهای ”بالک“ و ”سرکل“ شهرستان مریوان درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کُردستانی و نیروهای سپاه پاسداران بە وقوع پویستە کە بە مدت ٣ ساعت و تا ساعت ١٢ ظهر بە طول انجامیدە است.

 


✅ منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە ، سپاه پاسداران پس از اتمام درگیری اقدام بە توپباران ارتفاعات این منطقە کردە است.

 


✅ تا زمان تنظیم این خبری، گزارشی از تلفات طرفین درگیری منتشر نشدە و هیچ یک از احزاب کُردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند.

 


✅ از سوی دیگر و ظهر روز سەشنبە ١٥ مهر ماه، درگیری مسلحانەای در ارتفاعات ژاورود از توابع شهرستان سنندج مابین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است کە سپاه اقدام بە توپباران این مناطق کردە است. گزارشی دربارع تلفات این درگیری منتشر نشدە است.

 


✅ همچنین، بر طبق بیانیەای کە یگان های مدافع شرق کُردستان (ی ر ک) شاخە نظامی جامعە دمکراتیک آزاد شرق کُردستان (کودار) منتشر نمودە است، روز چهارشنبە ٩ مهر ٩٩ (٣٠ سپتامبر ٢٠٢٠)، در نتیجە درگیری  مسلحانەای کە در ارتفاعات کوهستان شاهو و در نزدیکی روستای تیلکو از توابع کامیاران روی دادە است، یک گریلای اهل مریوان با هویت ”دانیال دوستی“ جانش را از دست دادە است.