1 دقیقه خواندن
16 Jul
16Jul

🛑 وقوع در گیری مسلحانە در سروآباد و کشتە و زخمی شدن ٤ پاسدار🛑 


✅ هەنگاو: درگیری مسلحانەای در نزدیکی یکی از روستاهای اطراف شهرستان سروآباد در استان کردستان میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی روی داد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ٢٥ تیر ٩٩ (١٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، در ارتفاعات نزدیک روستای بلبر از توابع سروآباد، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.


✅ منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە در نتیجە این درگیری دو پاسدار بە نام های جمال کریمی مسئول پایگاه بسیج هورامان و محمد کرمی عضو سپاه پاسداران کشتە شدەاند. همچنین دو پاسدار دیگر از این گروه شش نفر زخمی شدەاند کە هویت یکی از آنها محمد علی مرادی اعلام شدە است.برخی گزارشها حاکی از کشتە شدن محمد علی مرادی نیز می باشد اما تاکنون برای هەنگاو تایید نشدە است.✅ هەنگاو از طریق منابع خود مطلع شدە کە طرف درگیری پس از این درگیری بدون تلفات منطقە را ترک کردە است.✅ تا زمان تنظیم این خبر، هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای حکومت نیز خبر را منعکس نکردەاند.